ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 

Chào mừng bạn ghé thăm website của Bosungdinhduong.vn!

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Bổ Sung Dinh Dưỡng như dưới đây. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng / khách hàng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc ghé thăm website www.bosungdinhduong.vn và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền và nghĩa vụ của chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng dịch vụ của Bổ Sung Dinh Dưỡng, nghĩa là, Bạn đã đồng ý chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây: – Tuân thủ quy định của pháp luật – Tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận đã ký – Tuân thủ các quy định của những điều khoản này – Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bổ Sung Dinh Dưỡng cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ‘©2023 Copyright by Bổ Sung Dinh Dưỡng” Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Bổ Sung Dinh Dưỡng; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Bổ Sung Dinh Dưỡng. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Bổ Sung Dinh Dưỡng và/hoặc các đối tác không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỔ SUNG DINH DƯỠNG

Bổ Sung Dinh Dưỡng có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng. Bổ Sung Dinh Dưỡng có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website. Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Bổ Sung Dinh Dưỡng. Theo đó, Bổ Sung Dinh Dưỡng không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website. Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Bổ Sung Dinh Dưỡng cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Bổ Sung Dinh Dưỡng sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Bổ Sung Dinh Dưỡng sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba. Bổ Sung Dinh Dưỡng có quyền từ chối một số thông tin, tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

5. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Bổ Sung Dinh Dưỡng đối với các đối tượng thể hiện trên website Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Bổ Sung Dinh Dưỡng hoặc bên thứ ba cấp phép cho Bổ Sung Dinh Dưỡng. Bản quyền của Bổ Sung Dinh Dưỡng được thể hiện trên website bằng dòng chữ “Bản Quyền 2023 © Thuộc Về Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Datalytis”. Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc dịch vụ, sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Bổ Sung Dinh Dưỡng và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bổ Sung Dinh Dưỡng là xâm phạm quyền của Bổ Sung Dinh Dưỡng. Khi đó Bổ Sung Dinh Dưỡng có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

6. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website www.bosungdinhduong.vn. Nếu Bạn tiếp tục truy cập www.bosungdinhduong.vn hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

7.ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. Bổ Sung Dinh Dưỡng luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ đến Ban Truyền Thông của Bổ Sung Dinh Dưỡng. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bổ Sung Dinh Dưỡng và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Bổ Sung Dinh Dưỡng có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

8. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc nhấn nút tham gia, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn (“Thông tin cá nhân”) cho Bên tổ chức Chương trình Tư vấn Hợp tác Dinh dưỡng, tức Bổ Sung Dinh Dưỡng (“Bên tổ chức chương trình”). Để phục vụ cho hoạt động của Bên tổ chức chương trình, bạn đồng ý và xác nhận là: (i) Bên tổ chức chương trình được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, mã hoá và/hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân cho các công ty trong cùng tập đoàn và/hoặc các bên thứ ba do Bên tổ chức chương trình chỉ định và (ii) khi được Bên Tổ chức chương trình cho phép, các công ty trong cùng tập đoàn và các bên thứ ba do Bên tổ chức chương trình chỉ định được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/hoặc mã hoá Thông tin cá nhân do Bên tổ chức chương trình chia sẻ.

9. HỦY ĐĂNG KÝ

Trong trường hợp bạn không có nhu cầu nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi và quảng cáo vui lòng click vào Hủy Đăng Ký

Công ty Cổ phần Công nghệ Datalytis
Địa chỉ: Lầu 1, H3 Buiding, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM
Email: info@datalytis.com
Website: www.bosungdinhduong.vn
Chat Messenger Chat Zalo